TULJABHAVANI PUJARI

Contact Us

Get in touch | संपर्क साधा

Need Help? Call Us.

Main Pujari | देवीचे मुख्य पुजारी

pujari.in/

Pujari | पुजारी

Ranjeet Bapurao Karde (Patil) 
रंजीत बापूराव करडे (पाटील)
pujari.in

Pujari | पुजारी

Dhanraj Ranjeet Karde (Patil) 
धनराज रंजीत करडे (पाटील)
Traditional Pujari | पारंपरिक पुजारी

We have been Pujari (priest) since Shivkalin Era | छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून आम्हाला पुजारी असल्याचा हक्क मिळाला आहे

Rituals | पूजा

We have Kuldharma Kulachar Puja in the traditional way | आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीने कुलधर्म कुलाचार पूजा केली जाते

Shipping across India

Shri Tujabhavani Goddess prasad delivered all over India FREE | तुळजाभवानी देवीचा प्रसाद पूर्ण भारतामध्ये मोफत पाठवला जातो

pujariji.in/foodicon
Food and Accommodation | जेवण व राहण्याची सोय

We have great facilities of Food and Accommodations | आमच्याकडे जेवणाची आणि राहण्याची उत्तम सोय केली जाते

Shopping Cart
X